Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
1) Kurt, A. A., Colak, C., Donmez, P., Filiz, O., Turkan, F. & Odabasi, H. F. (2016). Opportunities for Students with Disabilities in Higher Education Institutions in Turkey: Where is ICT?. International Journal of Special Education, 31(1). 104-113.
 
2) Orhan, D., Kurt, A.A., Ozan, Ş., Som Vural, S. ve Türkan, F. (2014). Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarına Genel Bir Bakış. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 65-79.
 
 
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
1) Kurt, A.A., Orhan, D., Yaman, F., Solak, M.Ş. ve Türkan, F. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Türkiye’de Yapılan Okuryazarlık Çalışmalarındaki Eğilim. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5(2).
 
 
Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
 
1) Türkan, F. ve Kuzu, A. (2017). Etkileşimsel Uzaklık: Alanyazın İncelemesi. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, ve A. İşman, (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 içinde (s.147-159). Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık.
 
 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 
1) Türkan, F. ve Kuzu, A. (2017). SLOODLE Ortamının Eğitimde Kullanımına Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin Belirlenmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, 24-26 Mayıs.
 
2) Türkan, F. (2017). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Etkileşimsel Uzaklık Durumlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, 24-26 Mayıs.
 
3) Türkan, F. ve Kuzu, A. (2016). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 4nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES), Elazığ, 6-8 Ekim.
 
4) Türkan, F. ve Kuzu, A. (2016). 2010-2015 Yılları Arasında Etkileşimsel Uzaklığın Eğitimde Kullanımına Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. 4nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES), Elazığ, 6-8 Ekim.
 
5) Türkan, F. ve Kuzu, A. (2015). BÖTE Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde Uzaktan Eğitim Deneyimi Yaşamalarına Yönelik Görüşleri. 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyonkarahisar, 20-22 Mayıs.
 
6) Türkan, F. (2014). Second Life Ortamındaki Sanal Üniversite Kampüslerinin Profillerinin Belirlenmesi. 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Edirne, 18-20 Eylül.
 
7) Türkan, F. ve Kuzu, A. (2014). Türkiye’deki Akademik Dergilerde Web 2.0 Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımına Yönelik Araştırmalardaki Eğilimin Belirlenmesi. 2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, 20-22 Mayıs.
 
8) Solak, M. Ş., Ay, O., Kurt, A. A.  ve Türkan, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeyleri ile Sosyal Ağ Kullanım Amaçları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, 20-22 Mayıs.
 
9) Türkan, F., Kabakçı Yurdakul, I. ve Şahin İzmirli, Ö. (2012). The Technology Usage Stages of a Faculty Member during the Technology Mentoring Program, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Brüksel, 25-28 Ekim.
 
10) Türkan, F., İliç, U. ve Uysal, Ö. (2012). Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı, 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Gaziantep, 4-6 Ekim.
 
11) Türkan, F. ve Kurt, A. A. (2012). Üç Boyutlu Materyallerin Öğretim Ortamında Kullanılması. International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE), North Cyprus, 15-17 Mayıs.